W 1914 roku wybuchła wojna, która wstrząsnęła porządkiem Europy i całego swiata. Polsce po 123 latach przyniosła niepodległosć. Polacy brali czynny udział w działaniach wojennych w ramach armii trzech mocarstw rozbiorowych. W Galicji zmobilizowano 810.000 ludzi przyznających się do narodowosci polskiej, z których ok. 90.000 poniosło smierć w walkach lub zginęło z odniesionych ran.

Aby ocalić pamięć o Polakach biorących udział w I Wojnie Swiatowej w oddziałach armii austo-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej zawiązalismy w 2002 roku Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im Księcia Kynsky'ego. Pułk ten został zorganizowany we Lwowie i przeniesiony do Twierdzy Przemysl gdzie stacjonował w koszarach przy obecnej ulicy Mickiewicza (teren Hali Sportowej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej). W Pułku tym walczyło (wg różnych danych) 25-30% Polaków. Statutowe cele
stowarzyszenia  


- ochrona zabytków architektury militarnej na terenie Galicji,
- upowszechnianie wiedzy o historii Twierdzy Przemysl - dziedzictwa kultury wielu narodów,
- ochrona cmentarzy wojennych z I Wojny Swiatowej,
- popularyzowanie tradycji wojskowych przez formowanie oddziałów historycznie umundurowanych i uzbrojonych,
- poszukiwanie pamiątek z okresu I Wojny Swiatowej,
- prowadzenie instytucji muzealno-ekspozycyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Polaków w okresie I Wojny Swiatowej do współpracy