Muzeum Twierdzy Przemyśl powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego i jest kontynuacją prowadzonej w latach 2002-2009 ekspozycji stałej pod nazwą Muzeum Twierdzy Przemyskiej, która mieściła się w Klubie Garnizonowym przy ulicy Grodzkiej 8.
Obecna siedziba muzeum znajduje się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Katedralnej 6.
W muzeum zgromadzone są przedmioty pochodzące z terenu dawnej Twierdzy Przemyśl z końca XIX i początku XX wieku, z okresu budowy twierdzy i pierwszych lat wojennych.
Wśród eksponatów można zobaczyć broń białą i palną, wyposażenie żołnierzy, zdjęcia, elementy pancernego wyposażenia fortów, pociski i zapalniki artyleryjskie oraz wszelkiego rodzaju przedmioty osobiste i użytkowe, należące do załogi twierdzy.
Przedmioty wielkogabarytowe takie jak pancerna wieża obserwacyjna, część pancernej wieży bojowej oraz części wysadzonych dział znajdują się na terenie fortu XV Borek w Siedliskach, który jest filią Muzeum Twierdzy Przemyśl.Festung Przemysl, Przemysl Fortress GPS: N 49°46'53.2" E 22°46'11.53"